Høring om saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene

Generalsekretær Merete Smith snakker på høring i Stortinget

Generelsekretær Merete Smith, leder for forsvarergruppen Marius Dietrichsson og advokat Christian Reusch møtte på høring om saksbehandlingstid på Stortinget denne uken.

Bakgrunn for høringen var Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingretten eog lagmannsrettene. 

Advokatforeningen kommenterte at saksbehandlingstid er viktig for rettssikkerheten, men at det ikke må gå ut over kvaliteten på arbeidet som gjøres i retten. Merete Smith viste til retningslinjene for sivile saker og straffesaker som Advokatforeningen har utarbeidet sammen med Dommerforeningen, der man blant annet trekker fram hvor viktig det er med gode saksforberedelser for mer effektivitet. 

Se høringen her (lenke til video)