Kurs om advokaters oppfølging av NAV-saken

Advokatforeningen ønsker å bidra til at Regjeringens ordning med fri rettshjelp for de som vil klage på vedtakene fra NAV blir effektiv og samordnet og har derfor arrangert kurs for advokater.

Regjeringen har varslet at de vil igangsette en rekke tiltak, blant annet skal det opprettes en ordning med fri rettshjelp for de som ønsker å klage på vedtakene fra NAV.

Advokatforeningen ønsker å bidra til at ordningen blir effektiv og samordnet – både for de som er rammet og for advokatene. I første omgang arrangerte vi tirsdag 10. desember et kurs for advokater som etter hvert vil arbeide med disse sakene. Kurset inneholdt elementer fra både trygderett, erstatningsrett, EØS-rett og gjenopptakelse. Foredragsholdere var de erfarne advokatene Tom Sørum og Olav Lægreid, Håvard Ormberg - juridisk utreder for dommer Christiansen i EFTA-domstolen og Siv Hallgren - leder av gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Følgende advokater har så langt fulgt hele kurset:

Aalaei, Yasaman Halnes, Yasmine Olsen, Solveig Brorson
Aanerød, Jan Handeland, Cecilie Opdahl, Merete Lossius
Ambjørndalen, Kjell Inge Hansen, Helge Roy Patursson, Frøydis Kristin
Arteid, Roy André Håkonsen Hauge, Tonje Pedersen, Cathrine
Brandt, Heidi Hjort, Helge Pedersen, Yvonne
Bruland, Thorleif Hole, Geir Peter Rosenberg, Anders H.
Byrkjedal, Liss Barbro Holo, Lars Ivar Rød, Olav
Cappelen, Mette Holte, Ida Elisabeth Alnes Saastad, Stina
Egeland, Karstein Hovda, Jorunn Elisabeth Hegle Skog, Per Arne
Eriksen, Fredrik Sverstad Isaksen, Jan-Arne Solberg, Silje Hassellund
Evensen, Kristin Aabelvik Kjønniksen, Lars Tuflått, John
Farhang, Brit Klokkersund, Lone Græsdal Tvedt, Birgitte
Farstad, Tove Kristin Ljoså, Tone Utrimark, Kine Marie
Fuglestad, Siri Lorenzi, Bodil Litlebø Wallem, Lene
Getz, Bjørn Marthinsen, Per Ove Westby, Eva
Gjerde, Inger Munir, Zulifqar Wiken, Marianne
Grammeltvedt, Gorm Are Narmo, Hege Wildhagen, Fredrik Taarvig
Gustavsen, Anders Nilsen, Ksenija Wilding, Matthias
Hagen, Anne-Therese Zahl Novotna, Maria  
  Oksavik, Egil Brå  

Alle medlemmer som deltar på kurset, blir ført opp på denne listen. Dersom du ikke ønsker ditt navn på listen, send e-post til kbo@advokatforeningen.no