Spørreundersøkelse fra Rettshjelpsutvalget

Nærbilde av Norges lover i bokform

Rettshjelpsutvalget gjennomgår i disse dager rettshjelpordningen og ønsker din hjelp til å svare en kort undersøkelse.

Rettshjelpsutvalget er et regjeringsnedsatt utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen og lage forslag til ny rettshjelpslov. 

Spørsmålene i undersøkelsen har fokus på egenandeler, behovsprøving og stykkpriser i saker med rettshjelp. Undersøkelsen består av 13 korte spørsmål med svaralternativ. Det tar omtrent 2 minutter å svare på hele undersøkelsen.

Lenke til undersøkelsen