Spørreundersøkelse om domstolenes organisering

Folk går forbi fasaden til Oslo tingrett

Advokatforeningen ønsker våre medlemmers syn på utredningen fra Domstolkommisjonen.

Det er foreslått store endringer av rettskretser og rettssteder, særlig når det gjelder tingretter i kretsens område.

Svarfrist er 1. mars

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet.

Innstillingen fra Domstolkommisjonen kan leses og lastes ned her.

Kart over forslaget til ny domstolstruktur finnes her.