Vi trenger nye medlemmer til vårt lovutvalg for strafferett og straffeprosess

Nå trenger Forsvarergruppen i Advokatforeningen tre-fire nye medlemmer til lovutvalget for strafferett og straffeprosess fra 1. mars 2020.

Advokatforeningen skal gjennom våre lovutvalg være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten på foreslått lovgivning. Lovutvalgenes oppgaver er å utarbeide forslag til høringsuttalelser, følge med i lovgivningsarbeidet, avgi uttalelser, komme med råd og svare på generelle pressehenvendelser innenfor sitt fagområde.

Et verv i ett av Advokatforeningens lovutvalg gir deg mulighet for faglig engasjement og utvikling. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye gode kandidater.

Nå trenger Forsvarergruppen i Advokatforeningen tre-fire nye medlemmer til lovutvalget for strafferett og straffeprosess fra 1. mars 2020. Ett av de nye medlemmene bør ha særlig kompetanse om menneskerettigheter.

Søknad med CV sendes til tm@advokatforeningen.no

Søknadsfrist: 12. februar 2020.

Hvem er med i utvalgene?

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt. Hvert utvalgs medlemmer har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.

Hva innebærer vervet?

Arbeidet i utvalgene er frivillig og ulønnet. Hvor mye arbeid som må nedlegges varierer fra utvalg til utvalg, og er også avhengig av rettsområde. Medlemmene oppnevnes av hovedstyret for en periode på tre år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Hvorfor skal jeg være med?

Deltakelse i Advokatforeningens utvalg er et prestisjefullt verv. Deltagelse i våre lovutvalg gir deg mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill, god oversikt over utviklingen innenfor fagfeltet samt verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater innenfor ditt fagområde.

Advokatforeningen oppfordrer alle kretsledere til å foreslå kandidater til utvalgene.