Gode besøkstall på Advokatenhjelperdeg.no

Koronakrisen har ført til høye besøkstall på Advokatforeningens publikumstjeneste Advokatenhjelperdeg.no.

Les mer

Lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på Skatteetatens lønnstilskuddportal fra oktober.

Les mer

Opprop mot etterforskning av tyrkiske advokatforeninger

En rekke advokatforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner har signert et opprop der de protesterer mot etterforskning av tyrkiske advokatforeninger.

Les mer

Bransjeundersøkelsen er vår viktigste kilde til informasjon og dokumentasjon om advokatbransjen. Har du svart?

Jo mer vi vet om advokatbransjen, desto bedre rustet er vi til å ivareta dine og bransjens interesser. Har du allerede fylt ut undersøkelsen, så takker vi for det. Hvis ikke, ber vi deg gjøre det i dag.

Les mer

Advokatforeningen inn i skattesak om domstolsprøving

Advokatforeningen har inngitt skriftlig innlegg i en sak som nylig er anket til Høyesterett. Innlegget gjelder domstolenes adgang til å prøve nye rettslige anførsler i skattesaker.

Les mer