Bransjeundersøkelsen er vår viktigste kilde til informasjon og dokumentasjon om advokatbransjen. Har du svart?

Jo mer vi vet om advokatbransjen, desto bedre rustet er vi til å ivareta dine og bransjens interesser. Har du allerede fylt ut undersøkelsen, så takker vi for det. Hvis ikke, ber vi deg gjøre det i dag.

I møte med medier, myndigheter, organisasjoner og borgere behøver vi omfattende innsikt og dokumentasjon om en rekke forhold i advokatbransjen. For å dekke dette behovet, sender vi med jevne mellomrom ut en undersøkelse til medlemmer og virksomheter der vi kartlegger omsetning, inntekter, kostnader, strukturelle forhold med mer. Undersøkelsen ble første gang sendt ut i 2004. Dette gir en unik innsikt ikke bare i dagens forhold, men også i viktige utviklingstrekk. I sum gir dette en unik innsikt i den norske advokatbransjen, og er et uvurderlig bidrag i vårt arbeid med å fortelle om advokatenes samfunnsrolle og verdi - og ivareta advokatenes interesser. 

For å  komplimentere undersøkelsen vil det bli hentet inn grunnleggende omsetningnsdata fra Brønnøysundregisteret. 

Har du spørsmål om undersøkelsen, kontakt Kamilla Sagen Hildre på ksh@advokatforeningen.no

Her kan du se rapport for bransjeundersøkelsen 2019