Opprop mot etterforskning av tyrkiske advokatforeninger

Oversiktsbilde over folkerik gate med trikk i midte i Istanbul

En rekke advokatforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner har signert et opprop der de protesterer mot etterforskning av tyrkiske advokatforeninger.

I oppropet kommer det fram at etterforskningen startet etter mistanke om "mangel på respekt for religion og trosgrupper" etter at  Ankara Bar Association klaget på at en religiøs leder spredte påstander om at homofile sprer Covid-19. Den religiøse lederen oppfordret til å "bistå i kampen for å beskytte folk mot slik ondskap."

Tyrkiske advokater protesterer i disse dager også mot et lovforslag fra president Erdogans parti som vil dele opp de regionale advokatforeningene i mindre lokale foreninger. Frykten er at en slik oppdeling vil redusere påvirkningskraften til disse foreningene, som har vært tydelige i sin kritikk av Erdogans politikk. 

Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg besøkte Istanbul i januar. Der møtte de en rekke representanter for tyrkiske advokater. De kunne fortelle om en svært krevende hverdag for tyrkiske advokater. Svært mange blir utsatt for urettmessige ransakelser og forfulgt. Anklagene mot advokatene varierer, men den primære tiltalen er at advokatene anklages for å sympatisere med terrororganisasjoner, eksempelvis partiet som antas å stå bak kuppforsøket i 2016 (FETO). Anslagsvis 500 advokater er tiltalt for dette, og mange har sittet lengre perioder i varetekt. Et flertall av sakene føres uten at tiltalte er representert ved forsvarer, og i mange tilfeller avsies det dom uten at det finnes konkrete bevis.  

De møtte også Association of Lawyers for Freedom (OHD). OHD er en medlemsorganisasjon med frivillig medlemskap for advokater. Organisasjonen arbeider særskilt med menneskerettigheter, innsattes rettigheter og anti-tortur. Et flertall av advokatene OHD bistår er anklaget for å ha tilknytning til det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som anses som en terrororganisasjon i Tyrkia. Ifølge OHD er imidlertid realiteten at advokatene har bistått kurdiske klienter som et ledd i sin yrkesutøvelse. Kurdiske advokater blir utsatt for uanmeldte ransakelser, og mange opplever at de i retten blir konfrontert med opptak av fortrolige klientsamtaler, foretatt av den tyrkiske etterretningstjenesten.

I løpet av turen møtte utvalget flere advokater som har sittet varetektsfengslet i lengre tid. De forteller at sakene enda ikke er over, og at de venter på nye høringer. Menneskerettighetsutvalget er bekymret for situasjonen for advokatene i Tyrkia. Utvalget vil opprettholde dialogen med de tyrkiske advokatene og delta på kommende rettssaksobservasjoner. Dessverre er det vanskelig å følge opp arbeidet med fysiske møter i Tyrkia på grunn av dagens pandemi-situasjon. 

Les oppropet her (pdf)