Medlemstilbud: Telenor tilbyr nå Microsoft 365 med lagring i Norge

Microsoft har endelig åpnet datasenter i Norge Det betyr at bedrifter som ønsker å lagre all sin data i Norge, nå endelig kan benytte seg av Office 365.

Les mer

Talentprisen 2020: Kompetanse- og talentutvikling

På grunn av koronaviruset og de utfordringene situasjonen medførte ble Talentprisen 2020 utsatt. Vi kan nå gledelig informere at vi har funnet ny dato for utdeling og har derfor også satt ny søknadsfrist til 1. oktober.

Les mer

Advokatforeningen i møte for å forsvare din rett til å megle eiendom

Advokatforeningen tok opp en rekke temaer som er aktuelle for advokater som driver eiendomsmegling da de møtte eiendomsmeglingsutvalget i forrige måned.

Les mer

Grensen for småkravsprosess endres til kr 250 000

Verdigrensene i tvisteloven endres med virkning fra 1. juli. Blant annet oppjusteres grensen for småkravsprosess fra kr 125 000 til kr 250 000.

Les mer

Alle e-kurs fra JUS nå tilgjengelig for kun kr. 5000,-

Juristenes Utdanningssenter lanserer nå en abonnementsordning.

Les mer

Digitale rettsmøter anses ikke som fjernleverbare tjenester

Skatteetaten har konkludert med at digitale rettsmøter ikke anses som fjernleverbare tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven.

Les mer

Karantene-forslag må sendes tilbake

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i smittevernloven som skal gi et klart hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten. Advokatforeningen mener at forslaget må få en fullstendig ny gjennomgang

Les mer

Kjenner du en utenlandsk advokat som jobber i Norge?

Nå kan utenlandske advokater som praktiserer i Norge, melde seg inn i Advokatforeningen. Endringen ble vedtatt av representantskapet 28. mai 2020.

Les mer

Riksadvokaten reviderer midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen

3. april 2020 ga Riksadvokaten midlertidige direktiver om straffesaksbehandlingen grunnet korona-pandemien. I brev 29. mai 2020 revideres disse direktivene.

Les mer

Endret navn til Vestland krets

Advokatforeningens representantskap besluttet å endre navnet på Hordaland og Sogn og Fjordane krets til Vestland krets.

Les mer