Midlertidig lov om rekonstruksjon og ansvarsdekning

Etter den midlertidige rekonstruksjonsloven skal rekonstruktøren være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Dersom du skal påta deg et slikt oppdrag eller være medlem av kreditorutvalg etter loven, bør du undersøke om ansvarsforsikringen...

Les mer

Midlertidige prosessregler: Advokatforeningen med innspill til Stortinget

Stortinget behandler nå Prop. 94 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket. Advokatforeningen har kommet med innspill på to punkter.

Les mer

Koronakrisen og hvitvasking

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Les mer

Anbefaling – etiske regler – parallelle oppdrag i auksjonsprosesser

Advokatforeningens hovedstyre har gitt en anbefaling knyttet til reglene om interessekonflikt ved auksjonssalg av virksomheter

Les mer

Telenor Flyt - dobbel data til august

Nå kan alle som benytter seg av vårt medlemstilbud Telenor Flyt få dobbel data ut august uten ekstra kostnad.

Les mer

Søknadsordning på plass - Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. NAV har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

Les mer

Meddommerne kan ikke ofres som smitteverntiltak

Advokatforeningen mener at Domstolsadministrasjonens smittevernveileder gjør det fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker etter gjeldende prosesslovgivning – med meddommere.

Les mer