Ledig verv i lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

Advokatforeningen trenger et nytt dyktig og engasjert medlem til lovutvalget bygningsrett og reguleringsspørsmål.

Et verv i ett av Advokatforeningens utvalg gir deg mulighet for faglig engasjement og utvikling. Benytt derfor sjansen ved å foreslå deg selv eller en dyktig kollega!

Advokatforeningen har et stort antall aktive og dyktige tillitsvalgte, både lokalt i kretsene og i foreningens lovutvalg og andre sentrale utvalg. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye gode kandidater.

Advokatforeningen skal gjennom lovutvalgene være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten på foreslått lovgivning. Lovutvalgenes oppgaver er å utarbeide forslag til høringsuttalelser, følge med i lovgivningsarbeidet, avgi uttalelser, komme med råd og svare på generelle pressehenvendelser innenfor sitt fagområde.

Hvem er med i utvalgene?

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt. Hvert utvalgs medlemmer har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Utvalgene består av inntil fem medlemmer, hvorav en oppnevnes som leder.

Hva innebærer vervet?

Arbeidet i utvalgene er frivillig og ulønnet. Hvor mye arbeid som må nedlegges varierer fra utvalg til utvalg, og er også avhengig av rettsområde. Medlemmene oppnevnes av hovedstyret for en periode på tre år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Hvorfor skal jeg være med?

Deltagelse i Advokatforeningens utvalg er et prestisjefullt verv. Deltagelse i våre lovutvalg gir deg mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill, god oversikt over utviklingen innenfor fagfeltet samt verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater innenfor ditt fagområde.

Frist for å melde interesse eller foreslå kandidater er 14. mai 2020.

Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke kun link), sendes til tm@advokatforeningen.no