Fullmektiger kan fortsatt arbeide fra hjemmekontor

hender som skriver på tastaturet på en hvit laptop

Tilsynsrådet åpner for at fullmektiger kan arbeide fra hjemmekontor som et ledd i å bremse spredning av koronaviruset.

Folkehelseinstituttet anbefaler at flest mulig arbeider fra hjemmekontor eller benytter fleksitid. I den forbindelse har Tilsynsrådet uttalt at de aksepterer at fullmektiger kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7.

Tilsynsrådet opplyser at dette inntil videre gjelder frem til 31. desember 2020.