Konsekvenser av koronaepidemien for advokatbransjen

En tom gang der man ser inn mot et tomt kontorlokale

For å kartlegge hvilke konsekvenser koronaepidemien har for advokatbransjen og våre medlemmer, har Advokatforeningen gjennomført en spørreundersøkelse.

Tilbakemeldingen fra våre medlemmer gir en pekepinn på de forventede konsekvensene for bransjen, samtidig som vi får et bilde av effekten av regjeringens tiltak så langt. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeide med TNS Kantar.

Datamaterialet viser blant annet:

  • Enkeltpersonforetakene og virksomheter med bare én advokat er de som sliter mest. Her forventer opp mot 60 prosent en betydelig redusert omsetning, spesielt strafferettsadvokatene rammes hardt (her er prosentandelen nesten 80 prosent).
  • Konsekvensene for omsetningen i hele bransjen kan beløpe seg til opp mot 3 milliarder. I 2019 er det totale estimerte markedet på 18,6 milliarder (siden regnskapstallene ikke er tilgjengelige i Brønnøysund ennå, har tallene blitt framskrevet fra årene før).
  • 5 prosent av de ansatte advokatene er permittert og 15 prosent har fått beskjed om at de kan bli permittert.
  • Oppdrag som har utspring i koronaviruset går til virksomheter med flere ansatte.
  • Avlysning av saker i domstolene og dermed manglende inntektsgrunnlag har omfattende konsekvenser for mange og spesielt strafferettsadvokatene.
  • Regjeringens tiltak oppleves kun i begrenset grad som treffende for bransjen.

Du kan lese hele rapporten om konsekvensene for advokater (pdf)