Tiltakspakker – Skatt og avgift

Fasaden til Skattetetaten

Regjeringen har den siste tiden fremmet flere forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

Tiltakene innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Nedenfor er oversikt over antatt relevante skatte- og avgiftsvedtak og forslag lagt ut på skatteetaten.no per 27. mars 2020.

Regjeringen varsler at det kan komme nye tiltak på kort varsel. Vi anbefaler at man følger med i utviklingen på regjeringen sin nettside med samlet oversikt over nasjonale tiltak og på skatteetaten.no.

På Regjeringen.no finnes en samlet oversikt over nasjonale tiltak.

På skatteetaten.no finnes en samlet oversikt over skatte- og avgiftsmessige tiltak.

Advokatforeningen vil dessuten søke å holde denne artikkelen oppdatert.

Merk: Tvangsmulkt ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap stoppes midlertidig.

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Alle som skulle betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt innbetaling til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Advokatforeningen tilføyer at det er fornuftig å søke om nedsatt forskuddsskatt i tilfelle av forventet inntektsbortfall.

Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling.

På skatteetaten.no finner du adressen, telefonnummeret og kontonummeret til din lokale skatteoppkrever.

Dersom du ikke får kontakt med skatteoppkreverkotoret, kan du ta kontakt med skatteetaten.

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin, er utsatt. Fristen utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Merk: Skatteetaten kommer med mer informasjon.

På skatteetaten.no kan du lese mer om forskuddsskatt og enkeltpersonforetak.

På Altinn kan du søke om nedsatt forskuddsskatt.

Dersom du er rammet av inntektstap

Husk å endre skattekortet for å sette skattetrekket ned.

På Skatteetaten.no kan du endre skattekortet.

Skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Tvangsmulkt ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap stoppes midlertidig.

Innleveringsfristen er 31. mai. Det er også mulig å søke om utsatt frist.

Arbeidsgiver og a-meldingen

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportert etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

Skatteetaten ser på hvordan en satsreduksjon gjennomføres, forutsatt at den blir vedtatt.

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, er automatisk tvangsmulkt midlertidig stanset. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang stopper tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Det er viktig at a-meldingen blir levert. Opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

På skatteetaten.no kan du lese mer om midlertidig stans av automatisk tvangsmulkt i a-kort.

På skatteetaten.no kan du også lese mer om frister i a-meldingen.

Arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Det er videre foreslått at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosent i 2 måneder.

Merverdiavgift – utsatt innbetaling

Det er gitt ny frist/adgang til senere innbetaling av merverdiavgift for 1. termin. Regjeringen har den 20. mars 2020 foreslått at fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes til 10. juni 2020. 

Selv om frist for innbetaling utsettes, skal det innleveres mva-melding som normalt.

MERK: Skatteetaten kommer tilbake med mer informasjon. 

For selskaper - Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

MERK: Skatteetaten kommer tilbake med oppdatert informasjon.

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon.