Advokatforeningen og Gjensidige Forsikring fortsetter det gode samarbeidet

Advokatforeningen og Gjensidige Forsikring fortsetter det gode samarbeidet, og Gjensidige forblir forsikringsgiver på Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. Tilbudet dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelsen og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner. I tillegg til erstatningsansvaret som advokat, dekker forsikringen økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat, praktisk bistand og rådgivning ved dataangrep og kommunikasjonsbistand ved negative påstander i media.

Husk: Velger du vårt tilbud gjelder valgt forsikringssum per skadetilfelle. Den er ikke en samlet maksimalsum for skader per år. Hos oss er også fristen for å melde krav utvidet til tre år.

Les mer om profesjonsansvarsforsikringen