Talentprisen 2020 - Følg utdelingen på nett 20. november kl. 10.00

Årets Talentpris fra Advokatforeningen skal deles ut til det advokatfirmaet som er best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling. I år deles prisen ut på nett.

Les mer

Statsbudsjettet 2021: Full reisegodtgjørelse blir ikke gjeninnført

I fjor fikk Justisdepartementet konsulentfirmaet Vista Analyse til å evaluere kuttet i reisefraværsgodtgjørelsen. Analysen viser at reduksjonen i reisefraværsgodtgjørelsen påvirker hvilke advokater og sakkyndige som tar disse sakene.

Les mer

Statsbudsjettet 2021: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Les mer

Statsbudsjettet 2021: Gledelig styrking av domstolene

Regjeringen legger opp til 40 nye dømmende stillinger i domstolene. «En gledelig nyhet som forhåpentligvis markerer starten på en bedring av kårene i rettspleien», sier Jon Wessel-Aas.

Les mer

Statsbudsjettet 2021: Rettshjelpssatsen heves fra 1060 til 1085 kroner

Regjeringens legger i forslag til statsbudsjett for 2021 opp til en økning av rettshjelpssatsen med 2,4 prosent, fra 1060 til 1085 kroner. Justeringen er på linje med forventet lønnsvekst i samfunnet.

Les mer

Vi trenger nye tillitsvalgte til våre disiplinærutvalg

Advokatforeningen søker dyktige og engasjerte medlemmer til disiplinærutvalgene med virkning fra 1. januar 2021. Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg som behandler klager på advokater i forbindelse med eventuelle brudd på...

Les mer

Advokatforeningen støtter innføring av krav til eiere og ledere i advokatvirksomheter

Det er ikke krav om advokatbevilling for å være eier eller ha ledende stilling i advokatvirksomheter. Nå har et forslag om å innføre krav om hederlig vandel for disse, vært på høring.

Les mer

Nedsettelse av inkassosalær

I juni vedtok regjeringen å sette ned inkassosalær og purregebyrer. Endringene trådte i kraft 1. oktober.

Les mer

Vi trenger nye tillitsvalgte til våre lovutvalg og faste utvalg

Advokatforeningen trenger dyktige og engasjerte medlemmer til flere lovutvalg og faste utvalg fra 1. januar 2021.

Les mer