Statsbudsjettet 2021: Gledelig styrking av domstolene

Regjeringen legger opp til 40 nye dømmende stillinger i domstolene. «En gledelig nyhet som forhåpentligvis markerer starten på en bedring av kårene i rettspleien», sier Jon Wessel-Aas.

Regjeringen foreslår å bevilge 71 millioner kroner til flere dømmende stillinger i domstolene. I dette ligger om lag 40 dommer-stillinger.

Stillingene som ble opprettet i domstolene for å hjelpe til med nedarbeidelsen av restansene som oppstod under nedstengningen tidligere i år, blir med dette videreført.

- Vi håper stillingene blir permanente. Behovet for disse stillingene var til stede allerede før korona-krisen. Det er viktig at saksbehandlingstiden i domstolene holdes på et nivå som sikrer at domstolene oppleves som relevante og praktisk tilgjengelige for folk og næringsliv. Domstolene må være rustet til å fylle sin helt sentrale rolle i rettsstaten – med den betydning dette har for alle deler av vårt samfunnsliv. Dette gjelder både for året som kommer og de som følger, sier Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

I budsjettet foreslås det å bevilge 11 millioner til et forprosjekt for å modernisere tinghuset i Bergen.

- Tinghuset i Bergen har lenge stått som et symbol på hvordan det har stått til med finansieringen av domstolene. At vi nå i budsjettet endelig ser konturene av et modernisert bygg, kan vi kanskje ta som et tegn på hva som vil komme i fremtiden. Det er godt å endelig kunne gratulere bergenserne!