Statsbudsjettet 2021: Rettshjelpssatsen heves fra 1060 til 1085 kroner

Regjeringens legger i forslag til statsbudsjett for 2021 opp til en økning av rettshjelpssatsen med 2,4 prosent, fra 1060 til 1085 kroner. Justeringen er på linje med forventet lønnsvekst i samfunnet.

Den offentlige rettshjelpssatsen har vært underregulert i flere år, noe som Advokatforeningen krevde en justering for i årets budsjett. Rettshjelpssatsen er en viktig rettssikkerhetsgaranti for svake og utsatte grupper, og skal sikre at man kan få rettshjelp fra gode og erfarne advokater i disse sakene – saker med stor menneskelig og velferdsmessig betydning.

Advokatforeningen vil jobbe videre for å få en økning av den offentlige rettshjelpssatsen. Samtidig vil vi kreve at regjeringen setter fart i arbeidet med å heve inntektsgrensene for å kunne motta fri rettshjelp. Rettshjelpsordningen er et helt sentralt velferdsgode som skal ivareta rettsikkerheten for utsatte grupper, sørge for at alle føler seg inkludert i rettsstaten, og sikre at  loven faktisk er lik for alle. Når selv mennesker på uføretrygd i dag faller utenfor dette viktige velferdsgodet, viser dette viktigheten av en rask politisk behandling forslagene i NOU 2020:5 -Likhet for loven.

På bildet: generalsekretær Merete Smith og leder Jon Wessel-Aas på vei ut fra møte med Justisministeren i forrige uke. Foto: Henrik Skjevestad, Advokatbladet.