Statsbudsjettet 2021: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Rettshjelpssatsen

Timesatsen for fri rettshjelp foreslås i statsbudsjettet for 2021 å oppjusteres med 25 kroner, til kr. 1085,-. Justeringen er på linje med forventet lønnsvekst i samfunnet.

Statsbudsjettet 2021: Rettshjelpssatsen heves fra 1060 til 1085 kroner.

Rettsgebyret øker med 27 kroner.

Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2021 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1 172 kroner til 1 199 kroner.

Departementet øker i år rettsgebyret med 27 kroner, hvilket er i tråd med beregnet prisvekst for 2021. Departementet tar sikte på å justere rettsgebyret årlig i tråd med prisveksten.

Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg for 2021

Forslag til avgiftssatser 2021

Forslag til skattesatser 2021

St. prp. nr.1 Skatter og avgifter 2021

Nyttige lenker til informasjon om statsbudsjettet

Statsbudsjettet fra A til Å

Sentrale budsjettdokumenter