Fri rettshjelp til flere

Advokat og klient snakker sammen over et bord

Advokatforeningen har i flere år etterlyst en økning av inntektsgrensen for fri rettshjelp, og fra 1. januar skjer det.

Inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp har ikke vært hevet siden 2009. Fra 1. januar 2022 heves inntektsgrensene med cirka 30 prosent til 320 000 kroner for enslige og 490 000 kroner for ektefeller/par. Med denne økningen vil antall nordmenn som dekkes av ordningen fordobles, slik at ca 15 prosent av voksne nå vil kvalifisere for fri rettshjelp dersom de oppfyller de øvrige kravene som stilles i loven. 

- Det er på høy tid at denne inntektsgrensen heves, sier generalsekretær Merete Smith i  Advokatforeningen. - Lik tilgang på rettshjelp er en grunnleggende del av rettsstaten, og det gleder oss å se at den nye regjeringen fører en aktiv rettsstatspolitikk, avslutter Smith.