Streiken fortsetter

Etter et skuffende tilbud fra Justisministeren 7. februar, fortsetter streiken i Høyesterett.

Advokatforeningen fikk i møte med Justisministeren lagt fram et tilbud som ifølge foreningens leder Jon Wessel-Aas i realiteten ikke innebærer noe som helst. Avtalen innebærer at Advokatforeningen vil få flere møter som en fast arena for å komme med innspill. Justisminister Mehl sier at regjeringen ikke kommer til å innfri kravet om forhandlingsrett. På bagrunn av dette vedtok Advokatforeningens hovedstyre å fortsette streiken. 

Også skuffende budsjett for 2022

I desember vedtok Advokatforeningen i fortsette streiken i Høyesterett etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Etter uker med forhandlinger ble det enighet mellom regjeringspartiene og SV om et budsjett for 2022.  Resultatet var ikke oppløftende for de advokatene som tar sakene for samfunnets mest utsatte. Resultatene fra budsjettforhandlingene gir fortsatt ingen forhandlingsrett, mens underreguleringen av rettshjelpssatsen, fortsetter.

Regjeringens statsbudsjett gir samtidig en regulering av rettshjelpssatsen som er langt lavere enn lønnsveksten ellers i samfunnet, slik tradisjonen har vært i årtier. Regjeringen har så langt heller ikke kommet med noen innrømmelse overfor det viktigste kravet fra Advokatforeningen; en forhandlingsrett tilsvarende det sammenlignbare aktører har. 

Støtteerklæringer til streiken.

Se Advokatforeningens brev til Justisministeren 23. februar 2022