Ny rettshjelpslov og økte inntektsgrenser

Regjeringen varsler ny rettshjelpslov i 2023. Inntektsgrensene for fri rettshjelp skal øke fra 2022.

Regjeringspartiene og SV brukte budsjettforliket som anledninger til å varsle at det skal legges frem forslag til ny rettshjelplov for Stortinget innen våren 2023. En ny rettshjelpslov ble utredet i 2020, og har siden vært på høring.

Videre har regjeringen satt av 100 millioner til økning av inntektsgrensene for fri rettshjelp. Hvor mye inntektsgrensen da faktisk vil øke, er noe uklart. Et estimat antyder en økning på sirka 30 prosent. Dette er en utvikling Advokatforeningen har tatt til orde for lenge, og er svært positive til.