Eiendomstjenester - Kartverkets samling av tjenester for elektronisk tinglysning

Panteretter, sikringsretter og visse eierskifter kan nå tinglyses elektronisk.

Kartverket har utviklet digitale eiendomstjenester, en samling tjenester for elektronisk tinglysning. Nå melder Kartverket at følgende dokumenttyper kan tinglyses i løsningen:

  • Panterett
  • Sikringsrett
  • Eierskifte av eiendomsrett i fast eiendom (skjøte)
  • Eierskifte av borettslagsandel

Kartverket opplyser at tjenesten etter hvert vil utvikles med flere dokumenttyper, som eierskifte av festerett i fast eiendom (skjøte), sletting og urådighet.

Hjemmelshavers/rettighetshavers signering av selve dokumentet som skal tinglyses, må gjøres med avansert elektronisk signatur. Per nå må det derfor benyttes enten BankID eller Buypass ved signering av dokument til tinglysing.

Det er advokatvirksomheten som blir regnet som innsender av saker til tinglysing. Virksomheter som ønsker tilgang til tjenesten må registreres på forhånd. Innlogging i løsningen krever imidlertid personlig innlogging via ID-porten. Advokatvirksomheten må derfor melde inn hvilke personer som skal kunne sende inn dokumenter på deres vegne.

På kartverket.no kan du lese mer om eiendomstjenester, elektronisk signering, hvordan advokatvirksomheten får tilgang til tjenesten og hvordan du kan bli registrert som bruker.