Nyhet

Går imot forslag om bruk av spyttbeskytter på innsatte

Advokatforeningen går imot Regjeringens forslag om å gi kriminalomsorgen adgang til å benytte spyttbeskytter på innsatte som utagerer ved å spytte på andre.

Maria Hessen Jacobsen, styremedlem i Forsvarergruppen og i menneskerettighetsutvalget, deltok 12. januar i høring i Stortingets justiskomité hvor hun ba om at forslaget avvises, eller utsettes og sendes tilbake for ytterligere utredning.

Advokatforeningen mener forslagets menneskerettslige sider ikke er tilstrekkelig utredet da departementet ikke har vurdert forholdet til EMK artikkel 2 om retten til liv. Foreningen viser også til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), som advarer om at alvorlige og sannsynlige skadevirkninger ved bruk av spyttbeskytter, ikke er utredet.

Advokatforeningen mener tiltaket ikke sees i sammenheng med regimet det settes inn i, den pressede situasjonen til de ansatte, eller den sårbare populasjonen det skal anvendes på. Over en tidsperiode der det er beskrevet økt utagering blant innsatte, er det samtidig rapportert om alt for mye isolasjon, om kutt i helse og aktivitetstilbud, og om mangelfull rettssikkerhet og kontroll. Det er varslet høylytt fra ansatte om at bemanningssituasjonen og budsjettkuttene regjeringen har foretatt ødelegger for den dynamiske sikkerheten, og fjerner innslaget av «omsorg» fra kriminalomsorgen.

Les Advokatforeningens skriftlige innspill til Justiskomiteen på Stortinget her