Rett i sofaen: Vil oppheve taushetsplikt for utvalg om overgrep

Regjeringsoppnevnt utvalg som skal undersøke overgrep begått av helsepersonell er en god sak, men bør be om samtykke, ikke oppheve taushetsplikten til behandlere.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsnotat om forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Advokatforeningen mener det ikke er god nok grunn til oppheve behandleres taushetsplikt, og mener man heller bør benytte seg av samtykke fra de aktuelle pasientene.

Lenke til vår høringsuttalelse på Advokatforeningen.no.

 

Her kan du se alle videoene i «Rett i sofaen» der du møter Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas i samtale med medlemmer fra våre lovutvalg om nye høringsuttalelser.