Advokatforeningen på Arendalsuka 2021

Publikum på Arendalsuka

Advokatforeningen stiller på Arendalsuka igjen i år med spennende debatter og rollespill.

I år har Advokatfirma Hald & Co vært svært rause og lånt bort sine lokaler til Advokatforeningens arrangementer på Arendalsuka. Under Arendalsuka vil disse lokalene bære navnet Advokatåven. Her kan du møte Advokatforeningen og våre gode samarbeidspartnere gjennom hele uka. Her vil også mange av arrangmentene finne sted. De fleste av våre arrangementer livestreamees også, så du har mulighet til å følge med selv om du ikke er tilsted i Arendal

Program

Mandag 16. august kl 17.00 "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes."
Debatt om rettsstaten: Hva er den, hva gir den, og hvordan står det til med den?
Se livestream her

Mandag 16. august kl. 21.00 inviterer vi til å se årets partilederdebatt med Aslak Bonde og Eirin Eikefjord som kommentatorer.
Se invitasjonen her.

Tirsdag 17. august kl. 10.00 "Rettstatsvalget 2021".
Rettsstaten avgjør hvor like vi er for loven – i et samfunn der stadig mer blir ulikt.
Se livestream her.

Tirsdag 17. august kl 13.00 "Den norske staten er sterk. Er den også rettferdig og snill?" Bak begrepet «administrative sanksjoner» ligger en ambisjon om å håndheve lovverket effektivt, og spare politi og domstol for arbeid. Men hvordan er det med rettssikkerheten?
Se livestream her

Tirsdag 17. august kl 15.00 "Fremtidens rettshjelp - En rettsstat for alle?" I dag tjener mange for lite til å kunnebetale for rettslig bistand, men for mye til å få fri rettshjelp. Advokatforeningen og Gatejuristen inviterer til debatt om hvordan fremtidens rettshjelpsordning skal innredes.  
Se livestram her

Onsdag 18. august kl 12.00 - Rettsak om sovevoldtekt
Vi gjennomfører en rettssak som et rollespill i Arendal gamle rådhus.
Se livestream her.

Onsdag 18. august kl 16.00 "Hvor strengt er et samfunn?"  Vi følger opp vårt arrangement «Rettssak som rollespill», og inviterer til debatt om straff om det norske samfunns straffenivå.
Se livestream her.

Onsdag 18. august kl 20.00 inviterer vi til en mottakelse og håper du vil møte oss for hyggelig samvær, god stemning og lett servering. 
Se inivtasjonen her. 

Torsdag 19. august kl 10.00 "Grønn rettsstat. Jussens plass i klima- og miljøarbeidet". Hvordan kan jussen utformes slik at en framtidsvisjon i endring ikke står i veien for forutsigbare rammebetingelser? Hvordan legge til rette for langsiktig planlegging mot en usikker framtid?  
Se livestram her.

Torsdag 19. august kl 12.00. "Åpenhetsloven for næringslivet - en milepæl for menneskerettigheter og bærekraft." Hvordan unngå at lovens krav om aktsomhetsvurderinger blir en kostnadskrevende skrivebordsøvelse uten resultater for menneskene det gjelder?
Se livestream her

Her kan du se hele programmet til Advokatforeningen under Arendalsuka