Nye rettskretser trer i kraft. Omleggingen gir nedetid for domstolenes IKT-systemer

De nye, større rettskretsene trer nå i kraft. Dette medfører store endringer i IT-systemene til Domstolsadministrasjonen

Les mer

Slik benytter du mulighetene i vår markedsportal for advokattjenester

Advokatenhjelperdeg.no er Advokatforeningens markedsportal for kjøp av advokattjenester, med mer enn 1 million besøkende hvert år.

Les mer

Hva skjer med all dataen vår i skyen?

Journalist og forfatter Bår Stenvik er gjest i denne episoden av Fri prosedyre.

Les mer

Leder i vårt lovutvalg for Barnevern oppnevnt til ekspertutvalg

Ingrid Lauvås er oppnevnt som medlem i nytt utvalg nedsatt av Barne- og familiedepartementet.

Les mer

Ivaretas rettssikkerheten i forvaltningen?

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig?

Les mer

Hva skjer når retten til å anke blir truet?

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson er gjest i denne episoden av podcasten Fri prosedyre.

Les mer

Hva skjer når man bruker politi og tvangsmidler mot barn?

Ny episode i vår podcastserie Fri prosedyre med Elin Saga Kjørholt fra Barneombudet som gjest.

Les mer

Hvordan fungerer kunstig intelligens og hvordan kan det påvirke rettssikkerheten?

Ny episode i vår podcastserie Fri prosedyre der professor Morten Goodwin er gjest.

Les mer