Ivaretas rettssikkerheten i forvaltningen?

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig?

Merete Smith satt i panelet under en Civitafrokost 16. mars, der domstolskontroll av forvaltningen sto i fokus. I Norge fremmes det usedvanlig få saker mot forvaltningen i domstolene, sammenlignet med i andre land.

Se arrangementet på Civitas nettside