Regjeringen fremlegger forslag til advokatlov

Det er ventet at regjeringens forslag til advokatlov vil bli fremlagt for Stortinget om kort tid.

Advokatloven vil samle reglene om advokatvirksomhet i ett lovverk. Samtidig vil grunnleggende prinsipper ved advokatrollen, som advokaters uavhengighet og taushetsplikt, bli løftet frem og lovfestet.

Den nye loven vil gjøre det enklere å orientere seg om hvilke regler og krav advokater må etterleve, enklere å ivareta advokatenes omdømme, og enklere å se advokatens verdi og rolle i rettsstaten og i samfunnet.

De nye reglene vil samtidig ha konsekvenser for advokatforetakene og andre som driver advokatvirksomhet. Det vil blant annet komme nye regler om organisering og drift av virksomhetene, om utførelse av oppdrag og om regulatoriske forhold. Eksempelvis er det ventet endringer i vilkårene for å oppnå advokatbevilling, og i tilsyns- og disiplinærsystemet.

I 2011 ble det kjent at regjeringen ville starte arbeidet med en advokatlov. Siden den gang har Advokatforeningen, på oppdrag fra medlemmene, arbeidet for at loven skal bli best mulig for advokatene og rettsstaten. Vi kan ikke forvente at alle innspill og argumenter Advokatforeningen har overbragt gjennom denne lange prosessen, skal være hensyntatt. Samtidig; mye tyder på et lovforslag som vi i all hovedsak kan være godt fornøyd med.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om lovforslaget etter at proposisjonen har blitt fremlagt.