Dette er vinnerne av Talentprisen 2021!

Vinnerne av Advokatforeningens talentpris 2021 er klare. Advokat Nicolai V. Skjerdal mottar prisen som årets prinsipal, mens advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk mottar prisen som årets advokatfullmektig.

Les mer

Streik for bærekraftig rettshjelp - Retningslinjer for dispensasjon

I aksjonstiden anmodes alle forsvarere med møterett for Høyesterett om ikke å ta berammelser av straffesaker som skal opp i Høyesterett. Det er opprettet et dispensasjonsutvalg som består av advokatene i aksjonskomiteen som har møterett for Høyesterett.

Les mer

Makt og motmakt - om styrkeforholdet i rettsstaten

Årets arrangement og tale fokuserte på utfordringer som ulike grupper kan oppleve i møte med myndigheter og rettsvesen. Blant temaene var bruken av administrative sanksjoner overfor næringsliv og borgere, underfinansiering av rettshjelpsordningen,...

Les mer

Høyesteretts advokatveiledning oppdatert

Høyesterett har gjort mindre endringer og justeringer i sin advokatveiledning.

Les mer

Uendret pris på profesjonsansvarsforsikring for 2022

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Velger du Advokatforeningens tilbud, får du Advokatforeningens forsikringsvilkår. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og...

Les mer

Streik for bærekraftig rettshjelp fortsetter

Etter at regjeringen la frem sitt budsjettforslag konkluderte Advokatforeningen med å fortsette streiken.

Les mer

Aksjonerte utenfor den tyrkiske ambassaden

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg aksjonerte i dag utenfor Tyrkias ambassade i solidaritet med straffeforfulgte tyrkiske kolleger.

Les mer

Tyrkiarapport fra Menneskerettighetsutvalget

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg var på rettslig studieoppdrag i Istanbul.

Les mer

Markeringer i forbindelse med streik for bærekraftig rettshjelp

Flere av Advokatforeningens kretser arrangerer markeringer i forbindelse med streik for bærekraftig rettshjelp. Her finner du oversikten.

Les mer

Støtteerklæringer til streik for bærekraftig rettshjelp

Flere organisasjoner støtter Advokatforeningens streik for bærekraftig rettshjelp. Les deres støtteerklæringer her.

Les mer

Kappekledd markering utenfor den tyrkiske ambassade

Tirsdag 16. november kl. 11 samles advokater i en rekke europeiske land foran Tyrkias ambassader, iført kapper. Det felles kravet er at forfølgelsen av tyrkiske advokater, dommere, journalister og menneskerettsforkjempere må stanse.

Les mer

Opprop til støtte for afghanske advokater

Etter initiativ fra CCBE har Advokatforeningen og en rekke andre organisasjoner undertegnet et felles opprop til støtte for afghanske advokater.

Les mer

Advokatfullmektiger kan jobbe på hjemmekontor

I forbindelse med koronapandemien kom det flere kortvarige retningslinjer om at advokatfullmektiger midlertidig kunne arbeide fra hjemmekontor. Dette har nå blitt en permanent ordning.

Les mer

Skuffende fra regjeringen – det blir streik

Det blir streik etter at det ble klart at den nye regjeringen kun øker rettshjelpssatsen minimalt og ikke lover en tydelig forhandlingsrett for advokatene eller økning av reisegodtgjørelsen.

Les mer