Advokatfullmektiger kan jobbe på hjemmekontor

I forbindelse med koronapandemien kom det flere kortvarige retningslinjer om at advokatfullmektiger midlertidig kunne arbeide fra hjemmekontor. Dette har nå blitt en permanent ordning.

Tilsynsrådet myker opp kravet om at advokatfullmektigen til enhver tid skal være fysisk til stede på prinsipalens kontor, 

"Advokatfullmektigen skal fortsatt være tilknyttet prinsipalens kontor, men Tilsynsrådet vil ikke lenger stille krav om at fullmektigen skal være fysisk til stede på prinsipalens kontor til enhver tid. Tilsynsrådet vil fortsatt ikke akseptere ordninger der advokatfullmektigen f.eks. skal ha fast hjemmekontor. Det innebærer at advokatfullmektigen fortsatt må være fysisk til stede på prinsipalens kontor en vesentlig del av arbeidstiden. Dersom fullmektigen ikke er fysisk til stede på prinsipalens kontor, for eksempel ved bruk av hjemmekontor, må prinsipalen følge opp advokatfullmektigen ved bruk av elektronisk kommunikasjon e.l. slik at hensynet til fullmektigens læring og prinsipalens kontroll ivaretas"

Les mer på Tilsynet.no