Dette er vinnerne av Talentprisen 2021!

Vinnerne av Advokatforeningens talentpris 2021 er klare. Advokat Nicolai V. Skjerdal mottar prisen som årets prinsipal, mens advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk mottar prisen som årets advokatfullmektig.

Det er tiende året Advokatforeningens talentpris deles ut. I år har den vært gjennom en fornyelse. Tidligere ble den delt ut til et firma. Det er første gang Talentprisen blir delt ut til henholdsvis en prinsipal og en advokatfullmektig. Talentprisen 2021 deles ut til den prinsipalen og den advokatfullmektigen som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen.

Advokatforeningens talentpris ble delt ut under Advokatforeningens årstale torsdag kveld. Prisen som årets prinsipal går til advokat Nicolai V. Skjerdal fra Fend Advokatfirma i Oslo, for blant annet å være en som hegner om advokatenes etablerte kjerneverdier og videreføre disse til sine advokatfullmektiger.

Prisen som årets advokatfullmektig går til Servet Yildiz Stêrk fra Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell i Oslo. Juryen mener at han utmerker seg ved å utfordre de sterke tradisjonene i advokatbransjen.

Et ønske om å nå bredere ut

Advokatforeningen har ved lanseringen av fornyet talentpris, ønsket å nå bredere ut til advokater og advokatfullmektiger over hele landet. Det var derfor gledelig å se at det i år kom inn flere forslag til talenter fra utenfor Oslos grenser.

De andre nominerte prinsipalene var Grethe Gullhaug fra CMS Kluge Advokatfirma i Stavanger, og Marigona Jahaj fra Advokatfirma Jahaj i Oslo og Porsgrunn. De andre nominerte advokatfullmektigene fra Fredrik Gunhildrud fra Advokatfirmaet Wiersholm i Oslo og Karina Kviebakk Mauren fra Adviso Advokatfirma i Ålesund.

Juryen i Advokatforeningens talentpris ledes Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett. De andre medlemmene av Thea Susanne Skaug, Brage Nordgård, Susan Arulanantham og Hallvard Østgård.

Her er talentprisjuryens begrunnelse:

Årets prinsipal: Nicolai V. Skjerdal

Etikk læres best gjennom gode forbilder. Skal man opprettholde en høy etisk standard blant advokater er det derfor avgjørende at prinsipalen tar oppgaven på alvor. 

Årets prinsipal har på ingen måte utmerket seg ved å utfordre tradisjonene til en konservativ bransje. Tvert imot beskrives han som en som hegner om advokatenes etablerte kjerneverdier og som er opptatt av å videreføre disse til sine fullmektiger. Tidligere fullmektiger forteller at årets prinsipal alltid tar seg tid til å diskutere små og store problemstillinger – om håndteringen av saker og håndteringen av klienter – også på dager hvor han selv sitter nedtynget i arbeid.

Årets advokatfullmektig: Servet Yildiz Stêrk

Advokatbransjen er konservativ. Selv om bransjen har utviklet seg, står tradisjonene fortsatt stekt - både når det gjelder hvordan tjenestene tilbys og når det gjelder hvem som rekrutteres inn som nye advokater. 

Årets fullmektig har utmerket seg ved å utfordre noen av disse tradisjonene. Gjennom sosiale medier har han klart å nå fram til klientgrupper som ellers har høy terskel for å oppsøke advokat. I tillegg har han offentlig satt ord på den fremmedgjøring personer med annen etnisk bakgrunn kan oppleve i advokatbransjen. Dette er et modig innspill i en viktig debatt.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens talentpris.

Les mer om Talentprisen og vinnerne på Advokatbladets nettside.