Høyesteretts advokatveiledning oppdatert

Høyesterett har gjort mindre endringer og justeringer i sin advokatveiledning.

Den største endringen gjelder punktet om papirutdrag. Før dagens revisjon var kravet at utdraget skulle inngis i to papireksemplarer. Hovedregelen er nå at utdrag kun inngis digitalt. Endringen medfører at Høyesteretts saksbehandling i prinsippet er heldigital.

I punktene om saksforberedende møte er det tatt inn et par nye punkter på listen over mulige temaer til møtet. Dette er temaer som jevnlig tas opp, og gjelder blant annet behovet revidert påstandsutforming og avklaringer fra påtalemyndigheten om høyere straffepåstand og påstand om fellende dom.

Det er inntatt et nytt punkt, punkt 19, om typiske spørsmål om Aktørportalen.

 Hvis dere skulle komme på forslag til innholdet i Advokatveiledningen, så oppfordrer Høyesterett til å ta kontakt med dem slik at de kan vurdere disse til neste revisjon.

Du finner den oppdaterte advokatveiledningen her.