Makt og motmakt - om styrkeforholdet i rettsstaten

Årets arrangement og tale fokuserte på utfordringer som ulike grupper kan oppleve i møte med myndigheter og rettsvesen. Blant temaene var bruken av administrative sanksjoner overfor næringsliv og borgere, underfinansiering av rettshjelpsordningen, endringer i forvaltningens karakter med mer.

Den norske rettsstaten sto i fokus da Høyesterett, justisministeren og andre politikere, utvalgte redaktører, representanter fra påtalemakt og advokater, relevante foreninger og offentlige etater med mer møttes for å lytte til vår Årstale – og for samtaler om temaene i etterkant. Ikke noe arrangement samler så store og viktige deler av den norske justissektoren, som Årstalen. Dette gir en flott arena for å formidle dine og andre medlemmers erfaringer og vurderinger som advokat – i møte med myndigheter og rettsvesen.

Her kan du lese hele årstalen som ble holdt av leder Jon Wessel-Aas