Markeringer i forbindelse med streik for bærekraftig rettshjelp

T-skjorter med streik for bærekraftig rettshjelp

Flere av Advokatforeningens kretser arrangerer markeringer i forbindelse med streik for bærekraftig rettshjelp. Her finner du oversikten.

Møre og Romsdal krets:

Onsdag den 17.11 kl.11-12 vil kretsen gjennomføre en markering utenfor rettslokalet i Ålesund, så fremt det ikke skjer noen endringer mht til kravene som er fremsatt.

Troms krets:

Lørdag 13.11 skal vi ha stand på Stortorget utenfor Kaffebønna fra kl. 11-14, der vi skal informere om årsaken til streiken, mens vi deler ut gratis kaffe og boller fra Kaffebønna

Østfold og Follo krets:

Kretsen oppfordrer så mange som mulig av dere å møte opp utenfor inngangen til rettsstedene, torsdag 11.11 fra kl 11 – 12 (eller så mye som dere har tid til, ta med matpakka).

Det vil møte koordinerende advokater ved hvert av rettsstedene for Søndre Østfold tingrett:
- Halden
- Fredrikstad
- Sarpsborg
- Moss

Saken oppdateres løpende med nye markeringer.