Opprop til støtte for afghanske advokater

Etter initiativ fra CCBE har Advokatforeningen og en rekke andre organisasjoner undertegnet et felles opprop til støtte for afghanske advokater.

I oppropet uttrykkes stor bekymring over situasjonen i Afghanistan, særlig når det gjelder situasjonen til kvinner, menneskerettighetsforkjempere og de som jobber i justissektoren, herunder advokater, dommere og påtalemyndighet. Mange advokater i Afghanistan blir spesifikt målrettet, truet og trakassert basert på deres legitime aktiviteter som advokater, og mange av dem frykter for livet.

Relevante myndigheter og organisasjoner oppfordres til snarest å gi tilstrekkelig beskyttelse til disse truede advokatene. For dette formål, og gitt disse helt eksepsjonelle omstendighetene, ber vi også om tiltak for å legge til rette for forenkling og lempelse av asylreglene for å tillate evakuering og midlertidig mottak av advokatene som er i fare.

Vi understreker også viktigheten av de prestasjonene som advokatstanden har oppnådd i Afghanistan for beskyttelse av grunnleggende rettigheter, og oppfordrer til at relevante myndigheter sikrer opprettholdelsen av en uavhengig juridisk profesjon og advokatstand i Afghanistan for å bevare uavhengigheten og integriteten til rettspleien og rettsstaten.

Les hele oppropet her