Skuffende fra regjeringen – det blir streik

Det blir streik etter at det ble klart at den nye regjeringen kun øker rettshjelpssatsen minimalt og ikke lover en tydelig forhandlingsrett for advokatene eller økning av reisegodtgjørelsen.

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, kommer det frem at det er en minimal økning på 2 prosent av rettshjelpssatsen. Det er lavere enn inflasjonen inneværende år, og forslaget vil dermed nok en gang innebære en svekkelse av rettshjelpssatsen. Regjeringen legger altså opp til en fortsatt inntektsnedgang for de advokatene som tar på seg saker for samfunnets mest sårbare grupper. 

Regjeringen kommer heller ikke med lovnader om forhandlingsrett for advokatene, noe som har vært et av Advokatforeningens mest sentrale krav til regjeringen. Halveringen av reisegodtgjørelsen blir heller ikke reversert i denne omgang.

- Forslaget er langt fra våre krav, men vi registrerer at regjeringen har klart å finne midler til en økning på 2 prosent i tilleggsproposisjonen, noe som viser en viktig anerkjennelse av problemene, uttaler leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas.

På bakgrunn av dette har Advokatforeningens hovedstyre besluttet å oppfordre forsvarere med møterett i Høyesterett til å ikke ta på seg nye saker i perioden streiken varer. Streiken vil ikke ramme saker som allerede er berammet.

- Slik situasjonen er, ser vi ikke noen annen utvei enn å fortsette med den planlagte streiken, inntil våre tre krav blir nærmere imøtekommet, fortsetter Wessel-Aas.

Her finner du en oversikt over planlagte markeringer i forbindelse med streiken. 

Tall og bakgrunn

Rettshjelpssatsen rolle og utvikling (pdf)

Støtteerklæringer

Les støtteerklæringer til streiken her.