Streik for bærekraftig rettshjelp - Retningslinjer for dispensasjon

I aksjonstiden anmodes alle forsvarere med møterett for Høyesterett om ikke å ta berammelser av straffesaker som skal opp i Høyesterett. Det er opprettet et dispensasjonsutvalg som består av advokatene i aksjonskomiteen som har møterett for Høyesterett.

Dispensasjonsutvalget avgjør søknader om dispensasjon. Dette utvalget består av Frode Sulland, Mette Yvonne Larsen og Marius O. Dietrichson. 

Vara til dispensasjonsutvalget: Cecilie Nakstad

Sakens forsvarer kan søke om dispensasjon fra streiken.

Søknaden sendes til en av følgende:

Søknaden skal behandles samme dag som den er mottatt innenfor tidsrommet mellom kl. 08.00 og 16.00 mandag til og med lørdag.

Les retningslinjene for dispensasjon her.