Streik for bærekraftig rettshjelp - Retningslinjer for dispensasjon

I aksjonstiden anmodes alle forsvarere med møterett for Høyesterett om ikke å ta berammelser av straffesaker som skal opp i Høyesterett. Det er opprettet et dispensasjonsutvalg som består av advokatene i aksjonskomiteen som har møterett for Høyesterett.

Dispensasjonsutvalget avgjør søknader om dispensasjon. Dette utvalget består av Frode Sulland, Mette Yvonne Larsen og Marius O. Dietrichson.

Sakens forsvarer kan søke om dispensasjon fra streiken.

Søknaden sendes til en av følgende:

Søknaden skal behandles samme dag som den er mottatt innenfor tidsrommet mellom kl. 08.00 og 16.00 mandag til og med lørdag.

Les retningslinjene for dispensasjon her..