Streik for bærekraftig rettshjelp fortsetter

Faksimiler fra avisoppslag om streik for bærekraftig rettshjelp

Etter at regjeringen la frem sitt budsjettforslag konkluderte Advokatforeningen med å fortsette streiken.

Advokatforeningens streik for en bærekraftig rettshjelpssats har de siste ukene fått god dekning i media, og støtte fra mange ulike organisasjoner, blant annet Domstoladministrasjonen, Legeforeningen, Psykologforeningen, på lederplass i flere aviser og en rekke andre.

Du kan lese støtteerklæringene her. 

Retningslinjer for dispensasjon

I aksjonstiden anmodes alle forsvarere med møterett for Høyesterett om ikke å ta berammelser av straffesaker som skal opp i Høyesterett. Det er opprettet et dispensasjonsutvalg som består av advokatene i aksjonskomiteen som har møterett for Høyesterett.

Du kan lese mer om retningslinjene for dispensasjon her

Budsjettprosessen - Streiken fortsetter

Etter uker med forhandlinger er det nå enighet mellom regjeringspartiene og SV om et budsjett for 2022. Her økes blant annet inntektsgrense for fri rettshjelp og reisefraværsgodtgjørelsen økes litt.

Det viktigste spørsmålet for mange av advokatforeningens medlemmer har vært om regjeringen og SV ville imøtekomme de kravene Advokatforeningen har stilt for å avslutte den pågående streiken i Høyesterett.

Resultatene fra budsjettforhandlingene viser fortsatt ingen forhandlingsrett, eller høyere sats ut over den økningen regjeringen allerede har varslet. Det er imidlertid satt av 21 millioner til å reversere deler av kuttet i reisefraværsgodtgjørelsen. Det tilsvarer ifølge foreningens beregninger rundt 120 kroner timen i økt reisefraværgodtgjørelse.

Her kan du lese mer om resultatene av budsjettforhandlingene. 

Streiken i mediene

Engasjementet rundt streiken har vært stort i kretsene og en rekke lokalaviser har skrevet om engasjerte advokater rundt om i landet.

Dagbladet, kommentar Torsdag 18. november 2021 "Rettsstat i krise: Uforsvarlig rettshjelp"

Varden, nyhetssak Onsdag 17. november 2021 "Demonstrerer mot timesats på 1085 kroner"

Adresseavisen, lederartikkel Mandag 15. november "Fri rettshjelp trenger en opprustning"

iTromsø, nyhetsartikkel Mandag 15. november "Timesatsen for fri rettshjelp er 1.085 kroner. Det mener advokatene er for lite"

Nordlys, nyhetssak Mandag 15. november "Tromsø-advokatene samlet til demonstasjon: har for dårlig lønn"

Dagsavisen Østfold, nyhetsartikkel Lørdag 13. november "– Fri rettshjelp er underfinansiert"

Moss Avis, nyhetsartikkel Lørdag 13. november "Aksjonerer for bærekraftig rettshjelp: – Går ut over de svakeste i samfunnet"

Halden arbeiderblad, nyhetsartikkel Fredag 12. november "Advokatene i Halden: – Vi streiker for å sikre bedre rettshjelp"

Fredikstad blad, nyhetsartikkel Fredag 12. november "Nå har advokatene fått nok og går til streik: – Timesatsen har stått stille i 20år"

Sarsborg arbeiderblad, nyhetsartikkel Torsdag 11. november "Advokater aksjonerer – frykter for rettssikkerheten" 

Tønsberg Færder, nyhetsartikkel 30. oktober "Advokatene varsler at de vil gå til streik: – Dette handler ikke om lønn"