Forsvarerne varsler streik for bærekraftig rettshjelp

Bilde med tekst: varsler streik for bærekraftig rettshjelp. Fru Justit

Det blir streik på straffesaksfeltet dersom den nye regjeringen ikke kommer Advokatforeningen i møte.

Den offentlige godtgjørelsen til advokater som tar straffesaker og saker på fri rettshjelp, har i lang tid vært underregulert. I statsbudsjettet for 2022 foreslo den avtroppende regjeringen å videreføre rettshjelpssatsen som i dag ligger på 1085 kroner. Dette har ført til sterke reaksjoner blant mange advokater, og Advokatforeningen varsler nå streik.

Etter initiativ fra Advokatforeningens forsvarergruppe har hovedstyret satt ned en aksjonsgruppe for å planlegge en aksjon. Streiken innebærer at forsvarere som har straffesaker for Høyesterett oppfordres til ikke å gjennomføre forsvareroppdraget. Høyesteretts behandling av straffesaker vil da stoppe opp til regjeringen kommer Advokatforeningen i møte.

Aksjonskomiteen består av advokatene Frode Sulland, Marius Dietrichson, Mette Yvonne Larsen, Cecilie Nakstad, Line Karlsvik og Camilla Hagen.

Målet er å få forhandlingsrett om rettshjelpssatsen, å få en bærekraftig rettshjelpssats og å reversere halveringen av reisesalæret. Hvis den nye regjeringen ikke kommer Advokatforeningen i møte på noen av disse punktene, vil aksjon settes i gang. Den nye regjeringen har varslet at den vil legge frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet innen onsdag 10. november.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg. Vi oppfordrer samtidig alle medlemmer, også de som ikke er berørt av statens manglende vilje til å betale en bærekraftig rettshjelpssats, om å støtte opp om foreningens arbeid med denne viktige saken.

Advokatforeningens brev til Justisminister Emilie Enger Mehl (pdf).