Statsbudsjettet 2022: Forventer tilkoblingsmuligheter

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder betydelige midler til digitaliseringsprosjekter i domstolene – landets advokater forventer at disse midlene bidrar til fortgang i arbeidet med å forbedre aktørportalen.

- For 60 millioner kroner forventer vi at de få, enkle grepene som vil øke brukervennligheten til aktørportalen endelig blir gjennomført, sier leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas. 

Satsningen på digitale domstoler videreføres i regjeringens forslag til statsbudsjett. 60 millioner kroner øremerkes en videreføring av prosjektene «Digitale Domstoler I og II». I tillegg foreslås det bevilget 2 millioner kroner for å tilpasse IKT-systemer til endringer i straffeprosessloven.  

Advokatforeningen har lenge etterspurt endringer i aktørportalen. Små grep åpner for en mer sømløs integrering med advokatenes egne IKT-systemer og bidrar til betydelige arbeidsbesparelser for advokatene.  

- Hver time advokatene slipper å bruke på praktiske oppgaver rundt registrering av saksdokument og lignende, er timer som kommer klientene til gode. Klienter i straffe- og rettshjelpssaker vil få mer tid fra sin advokat, selvbetalende klienter vil få lavere regning. Dette er vinn-vinn, selv om besparelsene ikke vil synes i domstolenes budsjetter, fortsetter Wessel-Aas.