Statsbudsjettet 2022: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Rettshjelpssatsen

Regjeringens legger i forslag til statsbudsjett for 2022 opp til at rettshjelpssatsen ikke justeres, og dermed forblir på 1085 kroner i 2022.

Statsbudsjettet 2022: Styrkeforskjellen mellom staten og den lille mann i retten øker ytterligere.

Rettsgebyret

Rettsgebyret økes til 1 223 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen er på 24 kroner, og i takt med forventet inflasjon.

Statsbudsjettet 2022: Rettsgebyret økes

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

Inntektsgrensene øker for første gang på 12 år, men Advokatforeningen mener at økningen på 10 % i det foreslåtte statsbudsjettet er alt for lav.

Statsbudsjettet 2022: Inntektsgrensene opp – for første gang på 12 år

Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg for 2022

Forslag til skattesatser 2022

Forslag til avgiftssatser 2022

St. prp. nr. 1 Skatter og avgifter 2022

Nyttige lenker til informasjon om statsbudsjettet

Statsbudsjettet fra A til Å 

Sentrale budsjettdokumenter