Statsbudsjettet 2022: Ingen økning i reisefraværsgodtgjørelsen

Den avtroppende regjeringens manglende oppfølging av reisefraværsgodtgjørelsen bekymrer ifølge Advokatforeningen.

I 2019 fikk Justisdepartementet konsulentfirmaet Vista Analyse til å evaluere kuttet i reisefraværsgodtgjørelsen. Analysen var tydelig på at reduksjonen i reisefraværsgodtgjørelsen hadde negative konsekvenser. Justisdepartementet fulgte ikke opp dette i budsjettet for 2021. Derfor hadde Advokatforeningen store forventninger til budsjettet for 2022.   

- På bakgrunn av rapporten hadde vi forventninger til at reisefraværsgodtgjørelsen ville bli gjeninnført i statsbudsjettet for 2022. Med så tydelige konklusjoner er det besynderlig at den avtroppende regjeringen fortsatt ikke tar ansvar og gjeninnfører reisegodtgjørelsen.  Vi får håpe at den nye regjeringen ordner opp i dette, slik partiene tidligere har signalisert i sine alternative budsjetter, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen. 

- Undersøkelser blant våre medlemmer viser at både sakkyndige og advokater ønsker å ta færre salæroppdrag med reisefravær etter endringen, og at mange allerede er i ferd med å vri porteføljen sin bort fra oppdrag med reising. Det har konsekvenser for rettssikkerheten i distriktene, fortsetter Wessel-Aas. 

Her er de viktigste funnene fra Vista Analyse:  

  • Det er en tendens til at særlig de med lengre erfaring og de med liten andel offentlig salæroppdrag har vridd porteføljen sin bort fra fri rettshjelpssaker etter endringen. 
  • Siden mange advokater, særlig erfarne, ser ut til å være mer selektive med hvilke oppdrag de tar og har redusert reisevirksomheten, kan det ha betydning for tilgangen på erfarne advokater med riktig kompetanse lokalt. 
  • Endringen har hatt vesentlige utilsiktede negative effekter, med store geografiske fordelingsvirkninger. 
  • Advokatene reiser ikke mindre til tross for kuttet. 

- At den avtroppende regjeringen ikke følger opp en så tydelig rapport i dette budsjettet bekymrer. Dette kommer til å svekke en allerede presset rettssikkerhetssituasjon i distriktene. Dette håper vi de nye regjeringspartiene kommer til å ta på alvor i Stortingets budsjettbehandling, avslutter Wessel-Aas.