Statsbudsjettet 2022: Rettsgebyret økes

Inngangen til Kongsvinger tingrett

Rettsgebyret økes til 1 223 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen er på 24 kroner, og i takt med forventet inflasjon.

Når rettsgebyret øker, blir det høyere gebyrer å betale for å gå til retten. Eksempelvis vil en tingrettssak over fem dager få et gebyr på 20 791 kroner, noe som er 408 kroner høyere enn i dag. En sak for lagmannsretten som går over fem dager vil få et gebyr på 44 028 kroner, noe som innebærer en økning på 864 kroner.

I budsjettforslaget er det likevel medberegnet en nedgang i inntekter fra gebyrer, dette fordi enkelte gebyrer vil nedjusteres. De aktuelle gebyrene er per i dag over reell kost, og nedjusteringen er i så måte et svar på Riksrevisjonens undersøkelse av det offentliges gebyrfinansiering. Gebyrene som nedjusteres er blant annet gebyrer for konkursbegjæringer, samt gebyrer til namsmann og forliksråd. Den konkrete nedgangen i disse gebyrene vil komme i en lovproposisjon senere i år.

Tabellen under gir en oversikt over de viktigste endringene i gebyrene for domstolene:

 

GEBYR 2021

Gebyr 2022

 Økning

Sivile saker

 

 

 

Tingretten

 

 

 

Inngangsgebyr

 5 995

6 115

120

Hver nye dag, opptil 5 dager

 3 597

3 669

 72

Eksempel: sak på 5 dager

20 383

20 791

408

Hver nye dag, etter 5 dager

4 796

4 892

96

Eksempel: sak på 8 dager

34 771

35 467

696

 

 

 

 

Avvist, nektet eller hevet

2 398

2 446

48

Fraværsdom

2 997

3 057

60

 

 

 

 

Lagmannsrettene og Høyesterett

 

 

 

Avledet anke

28 776

29 352

576

Hver nye dag, opptil 5 dager

3 597

3 669

72

Eksempel: sak på 5 dager

43 164

44 028

864

Hver nye dag, etter 5 dager

4 796

4 892

96

Eksempel: sak på 8 dager

57 552

58 704

1 152

 

 

 

 

Avvist nektet eller hevet

2 398

2 446

48

Anke over kjennelser og beslutninger

7 194

7 338

144

 

 

 

 

Småkravsprosess

 

 

 

Vært i forliksrådet

2 997

3 057

60

Ikke vært i forliksrådet

4 196

4 280

84

 

 

 

 

Arv og skifte

 

 

 

Oppbevaring av testament

959

978

19

Utferdigelse av proklama før skifte

2 637

2 690

53

Bobehandling av dødsbo uten oppnevnt bobestyrer

21 582

22 014

432

Bobehandling av dødsbo med oppnevnt bobestyrer

10 791

11 007

216

 

 

 

 

Skilsmisse og separasjon

 

 

 

Forberedende rettsmøte

2 398

2 446

48

Bobehandling av felleseiebo

12 589

12 841

252

Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven (ikke om rett til bidrag)

2 997

3 057

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke til Riksrevisjonens undersøkelse av det offentliges gebryfinansiering.