Advokatforeningens Rettsikkerhetbarometer

Rettsikkerheten i Norge er god, men svekket, mener landets advokater.

Advokatforeningen har i år for første gang sendt ut en undersøkelse hvor vi spør våre medlemmer om deres oppfatning av tilstanden til rettsikkerheten i Norge.Rettssikkerhetsbarometeret er basert på en tilsvarende dansk undersøkelse, og vil bli gjennomført regelmessig over kommende år.

Hovedfunnene er:

  • Norske advokater mener stort sett at rettsikkerheten i landet er god. Like fullt mener nesten én av tre at rettsikkerheten har blitt svekket de siste fem årene.
  • Det er særlig innen generell forvaltningsrett og utlendingsrett at advokatene mener å ha sett en svekkelse, mens de mener å se en forbedring innen miljørett og familierett.
  • Nesten to av tre mener rettsikkerheten har vært særlig utfordret i 2020, og over halvparten tror at koronare­striksjonene vil få varig innvirkning på folks rettsikkerhet.
  • Advokater med mange års erfaring mener i større grad at rettsikkerheten er svekket de siste 5 årene, enn det mindre erfarne advokater gjør – men de er i mindre grad bekymret for at koronarestriksjonene skal få varige effekter.
  • Norske advokater mener i mindre grad at rettsikkerheten i Norge er svekket, enn det danske advokater mener om rettsikkerheten i Danmark.

Se faktaark for figurer og mer utfyllende informasjon om tallgrunnlag og lignende.