Endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet

Advokatforeningen skriver i sin høringsuttalelse at forslaget til endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet ikke er presis nok.

PST og E-tjenesten har i sine trusselvurderinger over flere år fremhevet fremmede staters påvirkningsvirksomhet som en alvorlig trussel mot grunnleggende nasjonale interesser i Norge. Advokatforeningen er enig i at dette er et alvorlig problem. Slik påvirkningsvirksomhet er moralsk forkastelig og grunnleggende udemokratisk. Det foreslås nå endringer i straffeloven som retter seg mot påvirkningsvirksomhet iverksatt av fremmede stater for å påvirke konkrete beslutningsprosesser eller den allmenne meningsdannelse i samfunnet.

Advokatforeningen mener forslaget ikke tilstrekkelig presist, og at det åpner for vilkårlighet og mulige krenkelser av organisasjons- og ytringsfriheten.

Advokatforeningens høringsuttalelse er skrevet av lovutvalget for strafferett og straffeprosess. I videoen over kan du se utvalgets leder Halvard Helle i samtale med Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Les hele høringsuttalelsen på Advokatforeningen.no.

 

Her kan du se alle videoene i «Rett i sofaen» der du møter Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas i samtale med medlemmer fra våre lovutvalg om nye høringsuttalelser.