Rettshjelpsordningen må styrkes nå!

Advokatforeningen har sammen med en rekke organisasjoner signert et opprop for en styrket rettshjelpsordning.

Rettshjelp er ikke bare en rettsikkerhetsgaranti, det er også et helt sentralt velferdsgode. I dag er det svært få som oppfyller rettshjelpslovens økonomiske vilkår og innteksgrensen har stått uendret siden 2008. Inntektsgrensen tar heller ikke høyde for hverken lønnsutviklingen i samfunnet eller den enkeltes gjelds- og forsørgerbyrde. 

Med nytt regjeringsskifte krever dermed blant annet Advokatforeningen at en styrket rettshjelpsordning må bli en prioritet i den kommende stortingsperioden. 

Her kan du lese hele oppropet (pdf).