Advokatforeningen har flyttet til det nye Tullinkvartalet i Oslo

I litt over 30 år har Advokatforeningen hatt et godt samboerskap med Juristforbundet og Juristenes Utdanningssenter (JUS) i Kristian Augusts gate. Nå har vi startet et nytt kapittel i vårt arbeid for deg og dine advokatkolleger, i Universitetsgata 9. Selv om flyttelasset bare gikk noen få meter, håper vi at du vil merke store endringer – i mer effektive og imøtekommende lokaler.

Vi jobber nå i det nye Tullinkvartalet. Området er utviklet for å skape samhandling, aktivitet og kompetanseutveksling mellom ulike bransjer og kompetanseområder. Ikke minst jurist- og advokatmiljøer er godt representert i det nye Tullinkvartalet. Juridisk fakultet og flere advokatfirmaer er blant våre nye, nære naboer.

De nye lokalene er valgt fordi de gir mer effektive arbeidsprosesser, de egner seg til å komme tett på medlemmer og tillitsvalgte, og de lar oss arrangere egne kurs hjemme hos oss selv. De skaper samtidig nye muligheter for videreutvikling av foreningen, slik at vi kan møte behovene til en advokatbransje i rask endring.

Du vil bli invitert til flere kurs og andre arrangementer hos oss, i fremtiden. Har du et ærend hos oss, eller er du spent på hvor og hvordan din forening jobber nå? Vit at du alltid vil være velkommen til Advokatforeningen i Universitetsgata 9.