Se hvordan du får gode oppdragsrutiner

Gode, interne rutiner for etablering, gjennomføring og avslutning av oppdrag øker kvaliteten i advokatarbeidet, og reduserer risikoen for feil og ansvar.

Gode, interne rutiner for etablering, gjennomføring og avslutning av oppdrag øker kvaliteten i advokatarbeidet, og reduserer risikoen for feil og ansvar.

Advokatforeningen har utarbeidet artikler som forklarer hva interne rutiner for etablering, for gjennomføring og for avslutning av oppdrag bør inneholde og ha fokus på. Vi håper de er til hjelp i ditt ønske om å sikre kvalitet i alle ledd i arbeidet.

Se artiklene her:

Rutiner for etablering av oppdrag.

Rutiner for gjennomføring av oppdrag.

Rutiner for avslutning av oppdrag.