Unntak for smittekarantene ved gjennomføring av straffesaker

Regjeringen har gitt unntak for smittekarantene i arbeidstiden for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Domstolene ivaretar en slik samfunnskritisk funksjon.

Unntaket fra de alminnelige karantenereglene er gitt for at man skal kunne opprettholde den delen av driften i domstolene som knytter seg til straffesaker.

Les mer om unntaket og forskriften her (pdf)